AG.Mekanikk AS ble etablert som aksjeselskap i 1988. Firmaet er et mekanisk verksted,beliggende i Gjerstad i Aust Agder. Vårt satsningsområde er: 

  • Produksjon og maskinering av stålkonstruksjoner til industrien, og anleggsmarkedet.
  • Maskinering, underleveranser til industribedrifter.
  • Sertifisert: NS-EN ISO 9001:2008

Om selskapet


HMS

AG Mekanikk har god fokus på Helse Miljø-og Sikkerhets politikken. Holder en høyest mulig standard innen HMS, ved kontinuerlig fokus,læring og forbedring.Vi forplikter oss til å ha tilstekkelig ressurser og trening for å sikre at arbeidet er utført trygt og profesjonelt.Vi bruker kompetente mannskaper,riktige prosedyrer,riktig utstyr og overholdelse av relevante krav. De ansatte skal hele tiden rapportere ulykker,hendelser,nesten hendelser og leder undersøker alle hendelser der skade på personell,eiendom eller miljøet har oppstått.Alle ansatte har hele tiden tilgang på nødvendig førstehjelpsutstyr.

Kvalitetssystemet følges gjevnlig opp med værnerunder. Og det gjøres oppdateringer og forbedringer kontiunerlig.Det blir ukentlig gjort kvalitetskontroller av maskiner og måleutstyr.

Kvalitetssystemet sikrer at kunder får tilfredstillt krav og forventninger til sine kontrakter og at myndigheters foreskrifter om internkontroll blir overholdt.

Alle ansatte blir gjevnlig oppdatert på kvalitetssystemet og følger de rutiner og prosedyrer som gjelder.


Totalt har vi 12 faste ansatte, følgende er kontaktpersoner
 

Ansatte

 

DAGLIG LEDER
HARALD MO
908 62 133

SALG OG PROSJEKT
Jan Gregersen
jan@ag-mekanikk.no
922 35 338

 

Maskin sjef
Håvard Aasbø
913 82 799

Produksjons sjef
Gunstein Aasbø
50 98 801